AV-KÄÄNNÖKSET / TEKSTITYS

Audiovisuaalisella kääntämisellä tarkoitetaan sellaista kääntämistä, jossa sanallisen viestin rinnalla on mukana visuaalinen ja auditiivinen elementti eli kuva ja ääni.

Av-kääntäminen käsittää elokuvien ja tv-sarjojen, esittely- ja koulutusmateriaalien yms. kääntämistä ja tekstittämistä sekä Internet-sivuilla ja CD-levyillä olevien av-materiaalien kääntämistä ja tekstittämistä. Av-käännöspalveluita ovat myös jälkiäänitys eli dubbaus, dokumenttiohjelmien selostus sekä tietokonepelien kääntäminen.

TEKSTITYS

Av-kääntäjä muokkaa dialogin ruututekstiksi (yksi- tai kaksirivisiksi repliikeiksi) joko käsikirjoituksen avulla tai ilman käsikirjoitusta, huomioiden kuvan, äänen, tilan ja ajan vaatimat rajat. Jotta katsoja ehtisi lukea tekstin, ymmärtää viestin sekä seurata kuvaa ja ääntä, ruututekstiä täytyy yleensä tiivistää. Tekstityksen tulee olla luontevaa ja helposti ymmärrettävää, mutta samalla tarkkaa, esimerkiksi termien, teknisten seikkojen ym. osalta.

JÄLKIÄÄNITYS

Jälkiäänitys eli dubbaus tarkoittaa elokuvan ääniraidan äänittämistä jälkikäteen. Sitä käytetään myös silloin, kun elokuvan ääniraita käännetään toiselle kielelle. Dubbauksessa alkuperäinen ääni häivytetään taustalta kokonaan ja korvataan kohdekielisellä puheella.
Tekstityksen ja jälkiäänityksen sijaan voidaan käyttää myös ns. voice-overia, jossa alkuperäinen puhe kuuluu vaimeana käännetyn selostuksen alla.
Meiltä on mahdollista tilata kaikkia yleisempiä av-käännöksiä. Konkreettisesta työstä täytyy aina neuvotella projektipäällikön kanssa, ottaakseen selvää ja sopiakseen kaikista yksityiskohdista.