SUULLINEN TULKKAUS

Tulkkaus on puheviestintää eli tulkki välittää viestin suullisesti kielestä toiseen. Tulkkausta tarvitaan erilaisissa kansainvälisissä tilaisuuksissa: kokouksissa, seminaareissa, koulutuksissa, tuote-esittelyissä jne. Tulkkaustavan mukaan tulkkaus voidaan jakaa kahteen lajiin:

SIMULTAANITULKKAUS

Simultaanitulkkaus eli samanaikaistulkkaus tarkoittaa tulkkauslaitteiston avulla tapahtuvaa tulkkausta, jossa simultaanitulkki työskentelee äänieristetyssä tulkkikopissa ja salissa istuva yleisö kuuntelee tulkkausta kuulokkeiden kautta. Simultaanitulkkaukseen tarvitaan kaksi tulkkia, jotka tulkkaavat vuorotellen 15–20 minuutin jaksoissa. Tarvittaessa voimme järjestää myös tulkkauslaitteiden vuokrauksen. Simultaanitulkkaus voi tapahtua myös kuiskaustulkkauksena (enintään 2–3 kuulijalle). Kuiskaustulkkaukseen ei tarvita mitään erikoislaitteita.

KONSEKUTIIVITULKKAUS

Konsekutiivitulkkaus eli peräkkäistulkkaus on tulkkausmuoto, jossa puhuja ja tulkki vuorottelevat eli tulkki tulkkaa muistiinpanojen avulla puhejakson jälkeen. Siksi myös tapahtuman kesto pitenee tulkkaukseen kuluvan ajan verran. Konsekutiivitulkkausta käytetään usein esimerkiksi oikeudenkäynneissä ja liikeneuvotteluissa. Käännöstoimistomme tarjoaa kaikkia tulkkauspalveluita. Tarkempaa tietoa suullisista tulkkauksista saatte projektipäälliköltämme. Jotta tulkki voisi kunnolla perehtyä tulkattavaan aiheeseen, pyydämme ajoissa ennen tilaisuuden alkua lähettämään meille olemassa olevat esittelyt ym. apumateriaalit.

TULKKAUSPALVELUIDEN HINNAT

Suullisten tulkkausten (konsekutiivi- ja kuiskaustulkkaus) hinta on tuntiperusteinen (60 minuuttia). Simultaanitulkkauksen laskentayksikkö on 2 x 1 tuntia, koska simultaanitulkkaukseen tarvitaan aina vähintään kaksi tulkkia. Hinnan laskennassa käytettävä vähimmäisyksikkö on 2 tuntia ja simultaanitulkkauksessa 4 tuntia (2 tulkkia x 2 tuntia). Tulkkauksen hintaan voivat vaikuttaa useat muutkin seikat – esimerkiksi jos tulkattava tapahtuma pidetään 200 km päässä tulkin asuinpaikasta ja kestää 2 päivää, niin kuka vastaa tulkin matka- ja majoituskustannuksista, millä perusteella lasketaan tulkin työaika jne. Tällaiset asiat ratkaistaan aina tapauskohtaisesti, yhteistyössä projektipäällikön kanssa. Mikäli simultaanitulkkaus tilataan laitteineen, käännöspalvelun hintaan lisätään laitteiden vuokrauskulut palveluntarjoajan hinnaston mukaan.