KINNITAMIST VAJAV TÕLGE

Teatud juhtudel on vaja tõlgitud dokumentide õigust notariaalselt kinnitada, tõendamaks dokumendi ehtsust ja seaduslikkust.

Vastavalt uuele Eesti Vabariigi Vandetõlgi seaduse redaktsioonile alates 01.01.2015.a. kinnitatud tõlget suunal eesti keel-võõrkeel teostavad vaid vandetõlgid.

Suunal võõrkeel-eesti keel ja võõrkeel-võõrkeel saab endiselt teostada notariaalselt kinnitatud tõlget.
Lisainfo: http://www.just.ee/et/eesmargid-tegevused/notarid-ja-vandetolgid

Ametlikult kinnitatud tõlgetega kaasneb hulgaliselt erinõudeid ja nüansse, sõltuvalt riigist või ametiasutusest. Tehes keeruline teema lihtsamaks pöörduge julgelt meie projektijuhtide poole. Nad on pädevad selgitama teile kogu protsessi seoses ametliku dokumendi tõlkimisega.

Leides teie dokumendile sobiva tõlkelahenduse korraldab projektijuht kogu asjaajamise vandetõlgi või notariga. Klient esitab vaid originaaldokumendi ja saab tagasi valmistõlke koos vajaliku kinnitusega. Hind arvutatakse välja vastavalt dokumentide arvule ning tõlkemahule.