SUULINE TÕLGE

Suulist tõlget läheb vaja üritustel, kus osalevad eri keeli kõnelevad inimesed. Suulise tõlke liikideks on sünkroontõlge ja järeltõlge.

SÜNKROONTÕLGE

Sünkroontõlge toimub samaaegselt esineja kõnega. Selleks läheb vaja spetsiaalset tõlkeaparatuuri. Esineja räägib mikrofoni, tõlgid töötavad eraldi helikindlas kabiinis ning auditoorium kuuleb tõlget kõrvaklappidest.

Kuna sünkroontõlge on ka kogenud tõlgilt väga suurt vaimset pingutust nõudev töö, kasutatakse kvaliteetse tulemuse tagamiseks kahte tõlki, kes tõlgivad kordamööda 15-20 minuti kaupa.
Et tõlgid saaks ennast ürituse temaatikaga kurssi viia, palume saata meile aegsasti enne üritust olemasolevad ettekanded ja muud materjalid.
Soovi korral aitame Teid ka vajaliku tõlkeaparatuuri hankimisel.

JÄRELTÕLGE

Järeltõlke puhul räägib tõlk esinejaga kordamööda ehk tõlgib tema kõnet lõikude kaupa.
Selline tõlge sobib näiteks läbirääkimistele, koosolekutele, koolitustele jm. Järeltõlkega üritust planeerides tuleb arvestada, et ürituse kestus pikeneb tõlkimise aja võrra. Ka järeltõlke puhul on oluline, et tõlk saaks aegsasti enne üritust olemasolevad abimaterjalid ja taustainfo: päevakord, ettekannete temaatika, võimalusel ka tekstid jm.

SOSINTÕLGE

Sosintõlge on samuti sünkroontõlge, kuid ilma spetsiaalse aparatuurita. Seda tõlkemoodust kasutatakse, kui kuulajaskonnas on paar-kolm tõlget vajavat inimest. Tõlk istub nende lähedal ja tõlgib sosinal esineja kõnet.

SUULISE TÕLKE HINNAD

Suulise tõlke (järel- ja sosintõlge) arvestusühikuks on üks tund (60 minutit).
Sünkroontõlke arvestusühikuks on 2 x 1 tund, sest sünkroontõlkes osaleb alati vähemalt kaks tõlki.
Arvestuse miinimummaht on 2 tundi ja sünkroontõlke puhul 4 tundi(2 tõlki x 2 tundi)

Suulise tõlke hinda võivad mõjutada mitmed lisanüansid (näiteks kui tõlgitav üritus toimub tõlgi elukohast 200 km kaugusel ja kestab 2 päeva, siis kes kannab transpordi- ja majutuskulud, kuidas arvestatakse tõlgi tööaega jne).

Sellised juhtumid lahendatakse alati kokkuleppel projektijuhiga (case by case).
Kui sünkroontõlge tellitakse koos aparatuuriga, lisandub tõlke hinnale tõlkeseadmete rendihind vastavalt teenusepakkuja hinnakirjale.