KORREKTUUR-TOIMETAMINE

Meil kõigil on aeg-ajalt vaja koostada tekste, mis peavad olema eriti kenad ja korrektsed, nii sisult kui vormilt. Olgu selleks siis ametlik kutse firma juubelipidustustele või uudistoote tutvustus kodulehel.

Kui Te teate, mida tahate öelda, aga ei ole kindel, kuidas oma mõtteid kõige paremini väljendada, tulevadki Teile appi meie kogenud keeletoimetajad. Teksti toimetamine ei hõlma ainult õigekirja, toimetaja kohendab vajadusel ka teksti ülesehitust, lihvib sõnastust ja lauseehitust. Nii võite kindel olla, et Teie mõte jõuab adressaatideni selges ja ilusas keeles.

Pakume ka tõlgitud tekstide toimetamist: algtekstile vastavuse kontroll, terminite ühtlustamine, keele- ja stiilivigade parandamine.

Keelekorrektuur on toimetamise lihtsam ja odavam variant. Korrektuuri käigus parandatakse teksti keele- ja õigekirjavead, aga ei tehta sisulisi ega stiiliparandusi.


KORREKTUURI JA TOIMETAMISE HINNAD

Hinnaarvestuse aluseks on tõlkelehekülg = 1800 tähemärki (koos tühikutega).
Hinnaarvestus põhineb valmistöö tekstimahul.

Hind sõltub algmaterjalist ja töö eesmärgist – sellesse teenuseliiki kuuluvad tööd alates lihtsast õigekirja- ja trükivigade parandamisest tavatekstis kuni tehnilise tõlketeksti terminoloogilise ühtlustamiseni või nõudliku reklaamteksti ladusa (ümber)sõnastamiseni. Seetõttu tehakse igale tööle individuaalne hinnapakkumine.